Đại học Công trình Cáp Nhĩ Tân- Trung Quốc
shadow

Đại học Công trình Cáp Nhĩ Tân- Trung Quốc

Đại học Công trình Cáp Nhĩ Tân là một trường đại học trọng điểm quốc gia trực thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, được phối hợp thành lập bởi Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Bộ Giáo dục, Tỉnh Hắc Long Giang và Thành phố …