Đại học Trùng Khánh- Trung Quốc
shadow

Đại học Trùng Khánh- Trung Quốc

Đại học Trùng Khánh là một trường đại học trọng điểm trực thuộc Bộ Giáo dục, là một trường trọng điểm được xây dựng toàn diện của Dự án 211 và 985 với mục tiêu trở thành trường đại học đẳng cấp quốc tế. Được thành lập vào …