Các trường Đại học thuộc “Dự án 211”
shadow

Các trường Đại học thuộc “Dự án 211”

“Dự án 211” , là dự án hàng đầu của chính phủ Trung Quốc để xây dựng cho thế kỉ 21, dự án này tập trung vào việc xây dựng khoảng 100 trường đại học hàng đầu. Với sự chấp thuận của Hội đồng nhà nước Trung Quốc, dự án được chính …