Bạn hiểu gì về du học sinh Việt Nam?
shadow

Bạn hiểu gì về du học sinh Việt Nam?

Nếu cách đây 10 năm chỉ có khoảng 10,000 gia đình Việt Nam có khả năng cho con đi du học, thì ở thời điểm này, con số du học sinh “vòng quanh thế giới” đã nhiều hơn 100,000 người (90% trong số này là đi học với chi phí gia đình). Điều này khẳng …