Hán ngữ – ngành học tiềm năng nhất năm 2021
shadow

Hán ngữ – ngành học tiềm năng nhất năm 2021

Tiếng Trung – ngôn ngữ có nhiều người sử dụng nhất và là ngôn ngữ quốc tế thứ 2 trên thế giới Theo số liệu thống kê từ Wikipedia, có khoảng 1,2 tỉ người (16% dân số thế giới) đang sử dụng tiếng Trung. Điều này cho thấy, tiếng Trung đang là …