shadow

 

KHU VỰC STT TÊN TRƯỜNG ĐỊA CHỈ SỐ ĐIỆN THOẠI
THƯỢNG HẢI

 

 

 

 

1 Đại học Sư phạm Hoa Đông Số 3663 – đường Trung Sơn Bắc- TP Thượng Hải 0086-21-62233283
2 Đại học Y Thượng Hải Số 1200 – đường Thái Luân – TP Thượng Hải 0086-21-51322256
3 Học viện âm nhạc Thượng Hải Số 20 – đường Phần Dương – TP Thượng Hải 0086-21-64310305
4 Đại học Thượng Hải Số 149 – đường Diên Trường – TP Thượng Hải 0086-21-56331820
5 Đại học Đông Hoa Số 1882 – đường Diên An Tây – TP Thượng Hải 0086-21-62378595
6 Đại học Giao Thông Thượng Hải Số 1954 – đường Hoa Sơn – TP Thượng Hải 0086-21-62821023
7 Đại học Phúc Đán Số 220 – đường Hàm Đan – TP Thượng Hải 0086-21-65642258
8 Đại học Công nghệ Hoa Đông Số 130 đường Mỹ Long, Thượng Hải  
9 Đại học công nghệ Thượng Hải Thượng Hải
10 Đại học sư phạm Thượng Hải Thượng Hải
11 Đại học Luật Thượng Hải Thượng Hải
12 Đại học tài chính kinh tế Thượng Hải
  13 Đại học ngoại ngữ Thượng Hải

 

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *