Đại học Nông nghiệp Trung Quốc
shadow

Đại học Nông nghiệp Trung Quốc

Đại học nông nghiệp Trung Quốc ( China Agricultural University ) là trường đại học trọng điểm toàn quốc nghiên cứu chủ yếu về nông học, kỹ thuật nông nghiệp. Trường cũng nằm trong “chương trình 985”, “chương trình 211” của Chính phủ Trung Quốc.

Đại học Khoa học Kỹ thuật Bắc Kinh
shadow

Đại học Khoa học Kỹ thuật Bắc Kinh

Đại học Khoa học kỹ thuật Bắc Kinh ( University of Science and Technology Beijing, USTB ) là trường đại học trọng điểm toàn quốc đào tạo chủ yếu về khoa học kỹ thuật, ngoài ra còn các chuyên ngành như kỹ thuật, khoa học, quản lý, văn học, kinh tế, …

Học viện Quốc tế Bắc Kinh
shadow

Học viện Quốc tế Bắc Kinh

Học viện Quốc tế Bắc Kinh(Beijing International Studies University)là trường đại học trọng điểm của quốc gia do Bộ Giáo dục, Bộ Ngoại giao, Cục du lịch quốc tế và Chính quyền thành phố Bắc Kinh cùng nhau xây dựng. Đây là trường đầu tiên ở …