Học bổng hoa nhài của các trường đại học tỉnh Giang Tô, Trung Quốc 2019
shadow

Học bổng hoa nhài của các trường đại học tỉnh Giang Tô, Trung Quốc 2019

Trung tâm tư vấn du học Vinahure hân hạnh cùng các trường đại học và Chính quyền tỉnh Giang Tô, Trung Quốc  tổ chức chương trình Học bổng Hoa Nhài dành cho sinh viên quốc tế có nguyện vọng tham gia vào các chương trình đào tạo Cử nhân, Thạc sĩ …