Đại học Sư phạm Hồ Nam Trung Quốc 2023
shadow

Đại học Sư phạm Hồ Nam Trung Quốc 2023

Đại học Sư phạm Hồ Nam được thành lập vào năm 1938, tọa lạc tại thành phố lịch sử và văn hóa Trường Sa. Đây là trường đại học trọng điểm quốc gia của dự án 211. Trường Đại học Sư phạm Hồ Nam được xây dựng theo dự án “Song …

Đại học Hồ Bắc
shadow

Đại học Hồ Bắc

Đại học Hồ Bắc được thành lập năm 1931, là trường đại học trọng điểm của tỉnh Hồ Bắc. Đây là trường tổng hợp, đào tạo nhiều chuyên ngành như văn, sử, triết học, lý, công nghiệp, kinh tế, quản lý, giáo dục, y học… có tất cả …

Đại học Nông nghiệp Hồ Nam
shadow

Đại học Nông nghiệp Hồ Nam

Đại học Nông nghiệp Hồ Nam (Hunan Agricultural University) tọa lạc tại thành phố Trường Sa tỉnh Hồ Nam, trường do Bộ giáo dục Trung Quốc và chính quyền tỉnh Hồ Nam cùng nhau xây dựng.

Đại học Sư phạm Hồ Nam
shadow

Đại học Sư phạm Hồ Nam

Đại học Sư phạm Hồ Nam là trường đại học lớn và tốt nhất ở Hồ Nam, đứng trong số 10 trường đại học sư phạm tốt nhất Trung quốc và trong số 20 trường tốt nhất ở Nam Trung quốc.

Đại học Công nghệ Vũ Hán
shadow

Đại học Công nghệ Vũ Hán

Đại học công nghệ Vũ Hán (Wuhan University of Technology) là trường đại học trọng điểm trực thuộc Bộ giáo dục Trung Quốc, cũng là một trong những trường đại học được xây dựng theo “công trình 211”, “công trình 985” của Chính phủ Trung Quốc.