Đại học Công nghiệp Tây Bắc
shadow

Đại học Công nghiệp Tây Bắc

Đại học Công nghiệp Tây Bắc (Northwestern Polytechnical University)  có vị trí tại thành phố cổ Tây An, đây là cái nôi của nền văn hóa Trung Hoa và là nơi đóng đô của 13 triều đại (Tần, Hán, Đường…)

Đại học Nông lâm Phúc Kiến
shadow

Đại học Nông lâm Phúc Kiến

Đại học Nông lâm Phúc Kiến (Fujian Agriculture and Forestry University) tọa lạc tại thành phố Phúc Châu – tỉnh Phúc Kiến, đây là một trong những trường đại học đào tạo về nông nghiệp được thành lập sớm nhất Trung Quốc và cũng là 1 trong 3 …

Đại học Sư phạm Phúc Kiến
shadow

Đại học Sư phạm Phúc Kiến

Đại học Sư phạm Phúc Kiến (Fujian Normal University) tọa lạc tại thành phố nổi tiếng phía Đông Nam của Trung Quốc – thành phố Phúc Châu. Trường do Bộ giáo dục Trung Quốc và chính quyền nhân dân tỉnh Phúc Châu cùng nhau xây dựng.

Đại học Khoa học Kỹ thuật Hà Bắc
shadow

Đại học Khoa học Kỹ thuật Hà Bắc

Đại học Khoa học Kỹ thuật Hà Bắc (Hebei University of Science and Technology) được thành lập tháng 5 năm 1996, là trường đại học trực thuộc chính quyền nhân dân tỉnh Hà Bắc và Cục Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng Trung Quốc.

Đại học Sư phạm Hà Bắc
shadow

Đại học Sư phạm Hà Bắc

Đại học Sư phạm Hà Bắc (Hebei Normal University) tọa lạc tại thành phố Thạch Gia Trang của tỉnh Hà Bắc. Đây là trường đại học trọng điểm có hơn một trăm năm lịch sử và truyền thống dạy tốt học tốt của tỉnh Hà Bắc.

Đại học Sư phạm Liêu Ninh
shadow

Đại học Sư phạm Liêu Ninh

Đại học Sư phạm Liêu Ninh (Liaoning Normal University) được thành lập tháng 8 năm 1951. Đây là trường đại học đào tạo đa ngành như kinh tế, quản lý, pháp luật, giáo dục, văn học, vật lý, kỹ thuật.