Đại học Sư phạm Phúc Kiến
shadow

Đại học Sư phạm Phúc Kiến

Đại học Sư phạm Phúc Kiến (Fujian Normal University) tọa lạc tại thành phố nổi tiếng phía Đông Nam của Trung Quốc – thành phố Phúc Châu. Trường do Bộ giáo dục Trung Quốc và chính quyền nhân dân tỉnh Phúc Châu cùng nhau xây dựng.

Đại học Khoa học Kỹ thuật Hà Bắc
shadow

Đại học Khoa học Kỹ thuật Hà Bắc

Đại học Khoa học Kỹ thuật Hà Bắc (Hebei University of Science and Technology) được thành lập tháng 5 năm 1996, là trường đại học trực thuộc chính quyền nhân dân tỉnh Hà Bắc và Cục Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng Trung Quốc.

Đại học Sư phạm Hà Bắc
shadow

Đại học Sư phạm Hà Bắc

Đại học Sư phạm Hà Bắc (Hebei Normal University) tọa lạc tại thành phố Thạch Gia Trang của tỉnh Hà Bắc. Đây là trường đại học trọng điểm có hơn một trăm năm lịch sử và truyền thống dạy tốt học tốt của tỉnh Hà Bắc.

Đại học Sư phạm Liêu Ninh
shadow

Đại học Sư phạm Liêu Ninh

Đại học Sư phạm Liêu Ninh (Liaoning Normal University) được thành lập tháng 8 năm 1951. Đây là trường đại học đào tạo đa ngành như kinh tế, quản lý, pháp luật, giáo dục, văn học, vật lý, kỹ thuật.

Đại học Đại Liên
shadow

Đại học Đại Liên

Đại học Đại Liên (Dalian University) tọa lạc tại thành phố Đại Liên, trường được thành lập tháng 3 năm 1948 trường thành lập thêm chuyên ngành luật.

Đại học Y Đại Liên
shadow

Đại học Y Đại Liên

Đại học y Đại Liên được thành lập vào năm 1957, ban đầu có tên là Cao đẳng y Quảng Đông. Năm 1949, trường hợp nhất với trường Đại học Đại Liên và được đổi tên thành Đại học Y Đại Liên.

Đại học Công nghệ Nam Kinh
shadow

Đại học Công nghệ Nam Kinh

Đại học Công nghệ Nam Kinh (Nanjing University of Science and Technology) là trường đại học trọng điểm chuyên đào tạo về kỹ thuật, công nghiệp trực thuộc bộ công nghiệp và tin tức hóa.