Đại học Thiên Tân Trung Quốc 2024
shadow

Đại học Thiên Tân Trung Quốc 2024

Đại học Thiên Tân được thành lập vào ngày 2 tháng 10 năm 1895 và là trường đại học hiện đại đầu tiên ở Trung Quốc. Trong một thời gian dài, nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của giáo viên và sinh viên trong toàn trường, Đại học Thiên Tân …

Đại học Lâm Nghiệp Bắc Kinh, Trung Quốc
shadow

Đại học Lâm Nghiệp Bắc Kinh, Trung Quốc

Đại học lâm nghiệp Bắc Kinh (BFU) được thành lập năm 1902 với tên gọi Học đường Sư phạm Nông Nghiệp. Năm 1952, Đại học nông nghiệp Bắc Kinh và Viện nông học Hà Bắc hợp lại thành Viện lâm học Bắc Kinh. Năm 1985, trường đổi tên thành Đại …

Đại học Phúc Đán Trung Quốc 2023 – 2024
shadow

Đại học Phúc Đán Trung Quốc 2023 – 2024

Đại học Phúc Đán tọa lạc tại Thượng Hải – trung tâm kinh tế lớn nhất Trung Quốc và là một trong 4 thành phố trực thuộc trung ương. Trường luôn thu hút sinh viên trong và ngoài nước đến theo học. Bạn hãy cùng du học Vinahure tìm hiểu về ngôi …