Đại học Nam Kinh thông báo tuyển sinh năm 2021
shadow

Đại học Nam Kinh thông báo tuyển sinh năm 2021

Giới thiệu chung: Đại học Nam Kinh (Nanjing University – NJU) được thành lập năm 1902, nằm ở thành phố Nam Kinh tỉnh Giang Tô. NJU là một trường đại học toàn diện chủ chốt dưới sự giám sát trực tiếp của Bộ Giáo Dục. Năm 1994, NJU được công …