Đại học Tế Nam
shadow

Đại học Tế Nam

Đại học Tế Nam ( University of Jinan) là trường Đại học trọng điểm trực thuộc Bộ giáo dục Trung Quốc và chính quyền tỉnh Sơn Đông.

Đại học Y Thiên Tân
shadow

Đại học Y Thiên Tân

Đại học Y khoa Thiên Tân (Tianjin Medical University) là trường đại học trọng điểm chuyên đào tạo về y do bộ giáo dục thành phố Thiên Tân làm chủ quản. Đại học Y khoa Thiên Tân là một trong những trường được thiết lập theo “công trình 211” …