Đại học Nông nghiệp Hoa Nam
shadow

Đại học Nông nghiệp Hoa Nam

Đại học Nông nghiệp Hoa Nam (South China Agricultural University) được thành lập năm 1909, trường lấy khoa học sinh vật làm ngành đào tạo chính. Ngoài ra, trường còn đào tạo các ngành như: nông nghiệp, kỹ thuật, văn học, khoa học, kinh tế, quản lý, pháp …

Đại học Sư phạm Hoa Nam
shadow

Đại học Sư phạm Hoa Nam

Đại học Sư phạm Hoa Nam (South China Normal University) tọa lạc tại thành phố Quảng Châu, trường do Chính quyền nhân dân Quảng Châu và Bộ giáo dục cùng nhau xây dựng. Đây là đại học trọng điểm của tỉnh Quảng Đông.

Đại học Trung y dược Quảng Châu
shadow

Đại học Trung y dược Quảng Châu

Đại học Trung y dược Quảng Châu được thành lập từ năm 1956. Trong hơn 50 năm qua, trường luôn được đánh giá là đơn vị hàng đầu về lĩnh vực y học cổ truyền Trung Quốc. Ngoài những thế mạch về cơ sở vật chất toàn diện.

Đại học Sán Đầu (Shantou University)
shadow

Đại học Sán Đầu (Shantou University)

Đại học Sán Đầu (Shantou University – STU) được Quốc vụ viện Trung Quốc phê chuẩn thành lập năm 1981 tại tỉnh Quảng Đông, là một trường đại học trọng điểm trong “Đề án 211”. Trường được đồng phát triển bởi Bộ Giáo dục Trung Quốc, …

Đại học Quảng Châu
shadow

Đại học Quảng Châu

Đại học Quảng Châu là trường đại học trọng điểm mang tính tổng hợp của thành phố Quảng Châu và tỉnh Quảng Đông, đây là 1 trong 9 trường nằm trong “kế hoạch đào tạo quốc gia” của Bộ giáo dục và Bộ tài chính.