Đại học Sơn Tây, Trung Quốc 2024
shadow

Đại học Sơn Tây, Trung Quốc 2024

Đại học Sơn Tây là một trong ba trường đại học quốc lập sớm nhất ở Trung Quốc. Trường được thành lập vào năm 1902, tọa lạc tại Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, một cố đô văn hóa với lịch sử hơn 2.500 năm. Đại học Sơn Tây bắt nguồn từ …

Đại học Sơn Đông
shadow

Đại học Sơn Đông

Đại học Sơn Đông nằm tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, thuộc sự quản lý trực tiếp của bộ giáo dục Trung Quốc, là một trường đại học toàn diện với lịch sử phát triển lâu dài.

Đại học Tế Nam
shadow

Đại học Tế Nam

Đại học Tế Nam ( University of Jinan) là trường Đại học trọng điểm trực thuộc Bộ giáo dục Trung Quốc và chính quyền tỉnh Sơn Đông.