Đại học khoa học và công nghệ Hoa Đông
shadow

Đại học khoa học và công nghệ Hoa Đông

Đại học khoa học và công nghệ Hoa Đông (East China University of Science and Technology – ECUST) tọa lạc tại Thượng Hải. Đây là trường đại học trọng điểm về nghiên cứu ở Trung Quốc trong các chuyên ngành khoa học, kỹ thuật, vật liệu, máy tính, kinh …

Đại học Hàng Hải Thượng Hải
shadow

Đại học Hàng Hải Thượng Hải

Đại học Hàng Hải Thượng Hải (Shanghai Maritime University) được thành lập vào năm 1959 bởi bộ truyền thông. Đây là một trường đa ngành, bao gồm các lĩnh vực như kỹ thuật, quản lý, kinh tế, luật, nghệ thuật tự do và khoa học.

Đại học Đồng Tế
shadow

Đại học Đồng Tế

Đại học Đồng Tế là một trong những trường đại học hàng đầu tại Trung Quốc dưới sự lãnh đạo trực tiếp của bộ giáo dục, nằm trong “dự án 985” và “dự án 211”.

Đại học Sư phạm Thượng Hải
shadow

Đại học Sư phạm Thượng Hải

Đại học Sư phạm Thượng Hải (Shanghai Normal University) là trường đại học trọng điểm trực thuộc thành phố Thượng Hải do Bộ giáo dục quốc gia và ủy ban nhân dân thành phố Thượng Hải cùng nhau xây dựng.

Đại học Công nghệ Thượng Hải
shadow

Đại học Công nghệ Thượng Hải

Đại học Công nghệ Thượng Hải (University of Shanghai for Science and Technology) là trường đại học tổng hợp đào tạo nhiều chuyên ngành như khoa học, kinh tế, quản lý, pháp luật, nghệ thuật nhưng lấy công nghiệp làm ngành học chủ chốt.