Học bổng Đại học sư phạm Quý Châu năm 2019
shadow

Học bổng Đại học sư phạm Quý Châu năm 2019

Trường đại học sư phạm Quý Châu (Guizhou Normal University – GZNU) được thành lập từ năm 1941. Trường trở thành một trong những trường đại học trọng điểm của tỉnh vào năm 1996. Hiện tại đại học sư phạm Quý Châu có 2 khu học xá: Baoshan và …

Học bổng Đại học Vân Nam năm 2019
shadow

Học bổng Đại học Vân Nam năm 2019

 Đại học Vân Nam là một trong những trường đại học lớn nhất và uy tín nhất ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Trường nằm ở vị trí trung tâm “Thành phố của mùa Xuân” Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam. Nếu đăng ký cho kỳ nhập học tháng 9/2019 …