Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam (越南独立宣言)
shadow

Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam (越南独立宣言)

Bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam được Hồ Chí Minh soạn thảo, và đọc trước công chúng tại vườn hoa Ba Đình (nay là quảng trường Ba Đình) ngày 2 tháng 9 năm 1945. Đây được nhiều người xem là bản tuyên ngôn độc lập thứ ba của lịch sử …