Nguyễn Thị Ngọc Trâm đã trúng tuyển vào trường đại học Sư Phạm Hoa Nam
shadow

Nguyễn Thị Ngọc Trâm đã trúng tuyển vào trường đại học Sư Phạm Hoa Nam

Chúc mừng bạn Nguyễn Thị Ngọc Trâm đã trúng tuyển vào trường đại học Sư Phạm Hoa Nam, trường Đại học Sư Phạm Hoa Nam(South China Normal University) tọa lạc tại thành phố Quảng Châu, trường do chính quyền nhân dân Quảng Châu và Bộ giáo dục cùng …

Nguyễn Thị Dịu đã trúng tuyển vào trường Đại học Tài Chính Thượng Hải
shadow

Nguyễn Thị Dịu đã trúng tuyển vào trường Đại học Tài Chính Thượng Hải

Chúc mừng bạn Nguyễn Thị Dịu đã trúng tuyển vào trường Đại học Tài Chính Thượng Hải.Trường Đại học Tài Chính và Kinh tế Thượng Hải được thành lập năm 1917 tại thành phố Thượng Hải. Đây là trường đào tạo chuyên nghành tài chính và …

Tiêu Ái Dung đã trúng tuyển vào trường Đại học kinh tế Thượng Hải
shadow

Tiêu Ái Dung đã trúng tuyển vào trường Đại học kinh tế Thượng Hải

Chúc mừng bạn Tiêu Ái Dung đã trúng tuyển vào trường Đại học kinh tế Thượng Hải. Đại học Tài chính Kinh tế Thượng Hải(Shanghai University of Finance and Economics)là trường đại học trực thuộc Bộ giáo dục Công hòa nhân dân Trung Hoa. Đây là …

Nguyễn Thị Bích Hạnh đã trúng tuyển vào trường Học viện Sư Phạm Hàng Châu
shadow

Nguyễn Thị Bích Hạnh đã trúng tuyển vào trường Học viện Sư Phạm Hàng Châu

Chúc mừng chị Nguyễn Thị Bích Hạnh đã trúng tuyển vào trường Học viện Sư Phạm Hàng Châu. Đến năm 1962, Học viện Sư phạm Hàng Châu sát nhập với Học viện giáo dục Chiết Giang và Học viện Thể dục Chiết Giang lấy tên là Học viện Sư phạm …