Học bổng Đại học Sư phạm Hoa Đông năm 2019
shadow

Học bổng Đại học Sư phạm Hoa Đông năm 2019

Trường Đại Học Sư Phạm Hoa Đông là trường đại học tổng hợp trực tiếp do Bộ Giáo Dục Trung Quốc quản lý. Trường được thành lập năm 1951, trải qua hơn nửa thế kỷ hoạt động, trường đã phát triển thành trở thành một trường đại học …