Rinh ngay 10 suất học bổng đại học Học viện sư phạm Ngọc Lâm
shadow

Rinh ngay 10 suất học bổng đại học Học viện sư phạm Ngọc Lâm

Học bổng du học Trung Quốc – 10 suất học bổng đại học Học viện sư phạm Ngọc Lâm Ngọc Lâm – thành phố phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây là quê hương của nhà nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc nổi tiếng Vương Lực, đây cũng là một thành phố …

Học đại học và ngôn ngữ miễn phí tại Học Viện sư phạm Ngọc Lâm
shadow

Học đại học và ngôn ngữ miễn phí tại Học Viện sư phạm Ngọc Lâm

I/ Tổng quan Học viện sư phạm Ngọc Lâm Học viện Sư Phạm Ngọc Lâm nằm ở thành phố Ngọc Lâm, phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây. Đây là quê hương của nhà nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc nổi tiếng Vương Lực. Ngọc Lâm là một thành phố nổi tiếng …