Học gì từ nền giáo dục Trung Quốc
shadow

Học gì từ nền giáo dục Trung Quốc

Từ những kết quả đạt được của nhân dân Trung Quốc về kinh tế cũng như văn hoá, xã hội dựa trên thành quả của giáo dục mà Trung Quốc chú trọng cải cách trong 25 năm qua, Việt Nam có thể học tập được gì từ cuộc cải cách của Trung Quốc …