Đại học Y Ninh Hạ
shadow

Đại học Y Ninh Hạ

Trường đại học y Ninh Hạ được thành lập vào năm 1958 ban đầu là trường cao đẳng y Ninh Hạ. Năm 2008, được sự phê chuẩn của Bộ Giáo dục, trường được đẩy mạnh để trở thành một trường đại học y tế toàn diện.