shadow

Chúc mừng Nguyễn Ngọc Tân  đã vinh dự nhận được thư mời học của trường Đại học Quảng Tây, một trong những trường top đầu của tỉnh Quảng Tây, Nằm ở thành phố Nam Ninh thủ phủ của tỉnh Quảng Tây Trung Quốc.

NGUYEN NGOC TAN - Admission E webNGUYEN NGOC TAN - JW202 web

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.